Оюуны өмчийн эрх зөрчигдөж болзошгүй талаар ямар нэгэн асуудал, гомдол гарсан тохиолдолд эрх зүй, яллагдагч бүтээгдэхүүн (ууд) -ийг нарийвчлан тодорхойлж, бидэнд legal@enheshop.com хаягаар имэйл илгээнэ үү.
(Энэ имэйл хаяг нь зөвхөн оюуны өмчийн эрх, хууль эрх зүйн асуудалд зориулагдсан болно. Бусад хүсэлтэд хариу өгөхгүй байж магадгүй юм.)